Vanaf maart 2019 bieden wij als praktijk ook Centering Pregnancy aan.

In dit programma begeleiden we je door je zwangerschap heen in groepsbijeenkomsten van 2 uur i.p.v. de individuele controles van 15 min. Na de intake en eerste echo’s (individueel), volgt de start-bijeenkomst rond 14 weken zwangerschap. Je ontvang de zorg t/m 36 weken samen met 10 andere zwangere van ongeveer dezelfde zwangerschapsduur. Tijdens de zwangerschap kom je in 9 bijeenkomsten samen waarbij altijd een verloskundige aanwezig is samen met een extra begeleider. Meestal is dit een kraamverzorgende. En er is nog 1 bijeenkomst na de bevalling.

Aan het begin van de bijeenkomst heb je individueel contact met je verloskundige voor het uitvoeren van de medische controles. Daarna is er in de groep veel ruimte voor vragen en spreken we samen over de zwangerschap, bevalling en de eerste tijd met je baby. Per bijeenkomst behandelen we een thema die past bij de fase van je zwangerschap. De bijeenkomsten zijn interactief zodat je ervaringen met elkaar kan delen en tips kunt uitwisselen.

In vergelijking met de één op één zorg is er extra ruimte om diverse onderwerpen te bespreken en dieper op onderwerpen in te gaan. Er is meer ruimte waardoor de verloskundige beter kan ingaan op wat voor jou belangrijk is. Door het volgen van het programma word je actiever berokken bij je controles en leer je goede keuzes te maken voor jou en je baby. Uit onderzoek blijkt dat deze vorm van zorg goede resultaten geeft; er worden bijvoorbeeld minder kinderen te vroeg geboren. En deelneemsters ervaren meer vertrouwen in de zwangerschap en bevalling.

In het eerste half uur, tijdens de medische controles, zijn je partner en eventuele kinderen van harte welkom om mee naar het hartje te komen luisteren. Ook nodigen we de partners uit bij de bijeenkomst over de bevalling. Afhankelijk van de afspraken die we gezamenlijk maken in de groep kan je partner ook bij alle bijeenkomsten aanwezig zijn.

De bijeenkomsten zijn altijd op een vaste dag en een vast tijdstip.
Wij zorgen ervoor dat de dagen en tijden al ver voor de eerste bijeenkomst bekend zijn.

In het kort:
– verloskundige zorg samen met andere zwangeren
– actieve betrokkenheid bij de zorg
– ondersteuning en kennis uitwisselen
– vaste dag en tijdstip, geen wachttijd
– veel meer contact met je zorgverlener
– betere uitkomsten van de zwangerschap
– veel tijd voor vragen, informatie en nog leuk ook