Ode verloskundigen Lent en Elst

KWALITEIT EN SAMENWERKING

 

IMG_4752

Kwaliteitsregister Verloskundigen

Alle verloskundigen van Ode Verloskundigen staan ingeschreven bij het kwaliteitsregister van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. Verloskundigen die ingeschreven staan laten zien dat zij actief investeren in nieuwe kennis en vaardigheden. Denk daarbij aan nascholingen en vaardigheidstrainingen voor spoedeisende handelingen. Een geregistreerde verloskundige werkt volgens de standaarden en richtlijnen. Zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar werk in de ruimste zin van het woord. Die kwaliteit strekt zich uit tot medische kennis en vaardigheden, een goede praktijkorganisatie, (multidisciplinaire) samenwerking en cliëntgericht werken. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van het kwaliteitsregister verloskundigen .

Screeningcentrum Espérance (gezamenlijk bedrijf van SABEL en gynaecologen van ziekenhuis Rijnstate)
Voorbeeldproject SABEL (SAmenwerken Binnen de Eerste Lijn)
Betrokken bij nieuwbouw rond vrouw-kind-centrum binnen ziekenhuis Rijnstate
Voorbeeldproject SABEL (SAmenwerken Binnen de Eerste Lijn)
Intensieve samenwerking met gynaecologen uit ziekenhuis Rijnstate bij zorgvernieuwingsprojecten
Voorbeeldproject SABEL (SAmenwerken Binnen de Eerste Lijn)
Goede achterwachtregeling bij plotselinge uitval van verloskundige(n)
Voorbeeldproject SABEL (SAmenwerken Binnen de Eerste Lijn)
[/testimonial]
Draaiboek ten tijde van een (griep)epidemie
Voorbeeldproject SABEL (SAmenwerken Binnen de Eerste Lijn)

Samenwerking beroepsgroepen

We hechten veel waarde aan een goede samenwerking met andere beroepsgroepen, zoals gynaecologen, huisartsen en kraamcentra. Zo zijn we actief in de verloskundige samenwerkingsverbanden met de gynaecologen in Arnhem (Rijnstate) en Nijmegen (Radboud en CWZ). Binnen dit samenwerkingsverband is er zeer regelmatig overleg en zijn er goede afspraken over protocollen en zorgverlening. Dit is ook een onderdeel van onze kwaliteitsbevordering. Het kan gebeuren dat wij je tijdens je zwangerschap of de bevalling naar een ziekenhuis verwijzen. Ook kun je zelf besluiten om in het ziekenhuis, poliklinisch, te bevallen onder onze begeleiding. Wij werken hiervoor samen met drie ziekenhuizen: het ziekenhuis Rijnstate in Arnhem, het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) en het Radboudumc in Nijmegen. De keuze van het ziekenhuis is aan jullie. Met andere disciplines binnen de regio werken we ook nauw samen. Denk hierbij aan fysiotherapeuten, psychologen, huisartsen, kraamzorgcentra’s en consultatiebureaus. Het gezondheidscentrum Thermion en een multidisciplinair georganiseerde zorggroep in het Waalsprong gebied STIELO zijn mooie voorbeelden van samenwerking tussen verschillende zorgverleners.

Kwaliteit van zorg

Samen zijn wij sterk en zorgen wij voor goede kwalitatieve verloskundige zorg in Arnhem en Nijmegen. Ode Verloskundigen is aangesloten bij de Verloskundig Samenwerkingsverband regio Arnhem. Tevens participeren we met andere verloskundige praktijken in de coöperatie Opaal en Sabel (regio Arnhem) en maken we deel uit van de coöperatie CVN (regio Nijmegen). Hierbinnen zijn we actief in verschillende werkgroepen om de verloskundige zorg in de regio te verbeteren en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Het echocentrum Espérance in Arnhem en VCN in Nijmegen is hier een voorbeeld van.

Sabel staat voor SAmenwerken Binnen de Eerste Lijn. Onze missie is de kwaliteit van eerste lijns verloskunde zorg te optimaliseren en praktijkoverstijgende verloskundige zorg te organiseren. De verloskundige zorg is de laatste jaren erg in ontwikkeling. Dit zien wij als kans om de kwaliteit van de zorg voor onze zwangeren te verhogen. Samen zijn wij sterk en zorgen wij voor goede verloskundige zorg in deze regio.

Veilige vriendelijke verloskunde dicht bij huis

In Thermion loopt een uniek samenwerkingsproject tussen Ode Verloskundigen en het Radboudumc. Hiermee willen we de best mogelijke zorg verlenen op de meest logische locatie voor jou als zwangere. Dit betekent dat alle zwangeren uit de Waalsprong hun intake krijgen bij Ode Verloskundigen, ook als je op voorhand al een medische indicatie hebt. Samen met de gynaecologen uit het Radboudumc maakt Ode Verloskundigen een individueel zorgplan, specifiek afgestemd op jouw individuele situatie. In dit plan wordt kritisch gekeken waar en door wie de zorg het beste geleverd kan worden. Je hoort hier meer over tijdens het intakegesprek.

 

samenwerkinglogos