Ode verloskundigen Lent en Elst

NEDERLANDS VERLOSKUNDIG SYSTEEM

 

Zwangerschap en bevalling zijn natuurlijke processen

In Nederland worden zwangerschap en geboorte gezien als normale processen, die begeleid kunnen worden in de eerste lijn: door verloskundigen en verloskundig actieve huisartsen. Er is een actieve samenwerking tussen gynaecologen en verloskundigen, zodat bij complicaties specialistische zorg in het ziekenhuis kan worden geboden.

Het Nederlandse systeem van gezondheidszorg is anders dan in de meeste Westerse landen. Wij hebben 1e en 2e lijns zorgverleners, waarbij de 1e lijn (bijvoorbeeld een verloskundige en huisarts) als poortwachter fungeert: zij maken onderscheid tussen gezonde mensen en mensen die een gezondheidsrisico lopen. Bij een verhoogd risico verwijzen zij naar de 2e lijn (bv. een ziekenhuis).

iStock_000023885598_12_10 />

Het Nederlandse systeem kent een aantal voordelen (bron: KNOV)

  • Als er geen risico’s zijn, kunnen vrouwen zelf kiezen waar ze willen bevallen: thuis of in het ziekenhuis
  • Zwangerschap en bevalling worden zoveel mogelijk benaderd als normale gebeurtenissen
  • De zorg is veilig en efficiënt georganiseerd; de duurdere tweedelijns zorg wordt alleen gebruikt als dat nodig is
  • In vergelijking met andere westerse landen wordt er in Nederland minder ingegrepen; er zijn o.a. minder inleidingen en keizersnedes, waarbij de uitkomsten even goed zijn.

In Nederland kan een vrouw op verschillende plaatsen bevallen (bron: KNOV)

  • Wanneer jouw zwangerschap normaal verloopt kun je kiezen waar je wil bevallen: thuis, in een geboortecentrum of poliklinisch. In alle gevallen begeleidt de verloskundige de bevalling, met assistentie van een kraamverzorgende of een verpleegkundige.
  • Als er een medische indicatie bestaat of ontstaat tijdens de zwangerschap of de bevalling, dan beval je in het ziekenhuis onder leiding van de klinisch verloskundige of de gynaecoloog (in opleiding).