Liam oker zonder mutsje FB

KRAAMZORG

 

IMG_4299 - kopie

Samenwerking

Als je thuis bevalt, zorgt de verloskundige ervoor dat de kraamverzorgende op tijd wordt gebeld, om te assisteren tijdens de bevalling. Daarnaast hebben verloskundige en kraamverzorgende een nauwe samenwerking tijdens de kraamweek. Naast de verzorging van moeder en kind, begeleidt de kraamverzorgende het hele gezin in de veranderingen die de komst van een baby met zich meebrengt. Ze is deskundig op het gebied van voorlichting geven en het observeren van moeder en kind.

In Nederland heb je recht op kraamzorg: hulp en begeleiding in de eerste week na de bevalling. Let er op dat je je tijdig aanmeldt voor kraamzorg: doe dit bij voorkeur vóór de 16e week in je zwangerschap.

Taken van de kraamverzorgende

De kraamverzorgende zal dagelijks alle medische controles van jou en je baby uitvoeren. Mochten zich in het kraambed bijzonderheden voordoen zoals koorts, geelzien van de baby etc. dan neemt de kraamverzorgster contact op met een van de verloskundigen. Wanneer jij als ouder ongerust bent dan kun je uiteraard altijd zelf contact opnemen met de dienstdoende verloskundige.

De kraamverzorgster zal jullie ook begeleiden in het geven van borstvoeding. In de eerste week na de geboorte vallen alle kinderen wat af in gewicht. Dit is een normaal verschijnsel en de meeste kinderen zijn na ongeveer 2 weken weer terug op het geboortegewicht. Om het gewicht van de baby in de gaten te houden zal de kraamverzorgster de baby elke dag op een vast moment wegen. Zij neemt in bijna alle gevallen de weegschaal zelf mee. Daarnaast verzorgt zij ook verschillende huishoudelijke taken en neemt zij tijdelijk de verzorging van de andere huisgenoten op zich. De taken zijn afhankelijk van het aantal zorguren die geïndiceerd zijn en waarvoor je gekozen hebt. Tijdens de intake is een kraamdossier overhandigd waarin alle aantekeningen worden gemaakt over de verzorging en medische situatie van moeder en baby. Meer algemene informatie over de kraamtijd.

KRAAMZORG ORGANISATIES