Stel dat je er met de verloskundige en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, dan kan je je klachten voorleggen aan de (SGV) Geschilleninstantie Verloskunde. Dit is een onafhankelijke instantie die onderzoekt en beoordeelt of de klacht gegrond is. Hierover doet ze een bindende uitspraak. Meer informatie hierover.