Klachtenregeling

Wij proberen goede en passende zorg te bieden. Toch kan het zijn dat jij en/of je partner dit niet zo ervaart. Indien er klachten zijn wat betreft onze verloskundige hulp of bejegening door een van ons, dan vragen wij jullie dit met een van de verloskundigen te bespreken. Dit kan mondeling, of je kan de klacht schriftelijk indienen. Als een gesprek geen uitkomst of oplossing biedt en je blijft ontevreden, dan bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de klachtenfunctionaris. Per 1 januari 2017 moet elke zorgaanbieder een klachtenfunctionaris hebben. Wij van Ode Verloskundigen zijn aangesloten bij het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Je kan contact opnemen met een klachtenfunctionaris via www.klachtverloskunde.nl of een mail sturen naar: klachtverloskunde@cbkz.nl. De klachtenfunctionaris is eveneens telefonisch bereikbaar op: 088-0245123.
Stel dat je er met de verloskundige en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, dan kan je je klachten voorleggen aan de (SGV) Geschilleninstantie Verloskunde. Dit is een onafhankelijke instantie die onderzoekt en beoordeelt of de klacht gegrond is. Hierover doet ze een bindende uitspraak. Meer informatie hierover.