Newborn baby girl

PLAATS VAN BEVALLING

 

IMG_0846

Bevallen waar jij je prettig voelt

De geboortezorg Nederland: een belangrijk onderwerp waar veel aandacht voor is. Ook een onderwerp waar veel misverstanden over bestaan. In Nederland kun je kiezen tussen een bevalling thuis en een bevalling in het ziekenhuis. Als een zwangerschap normaal verloopt en er gezien de medische voorgeschiedenis geen complicaties te verwachten zijn, dan is de keuze aan jullie. Beide opties zijn dan even veilig. Het is belangrijk om te kiezen voor een plaats waar jullie je prettig voelen. Lees hieronder meer over de voor- en nadelen van thuisbevalling en een ziekenhuisbevalling. Tijdens de zwangerschapscontroles bespreken we al waar je wilt bevallen. Begrijp dat ondanks de keuze die je hebt gemaakt voor thuis- of ziekenhuisbevalling, de bevalling anders kan lopen. Uiteindelijk zal de situatie op dat moment bepalen waar en hoe je gaat bevallen.

Aannames worden in de media geregeld gepresenteerd als feiten. Hoe zit het nu echt met de geboortezorg In Nederland? Hier de feiten op een rij.

Vrouwen die thuis bevallen hebben minder kans op ernstige complicaties dan vrouwen met een geplande bevalling in het ziekenhuis.” Lees meer over het VU Medisch Centrum onderzoek.
Bij een thuisbevalling blijf je in je eigen huis. De verloskundige en de kraamverzorgster komen naar jullie toe om de bevalling te begeleiden. Thuis beval je in een vertrouwde omgeving, waar je meer invloed hebt op de sfeer. Vaak voel je je vrijer en kun je meer je gang gaan bij het zoeken naar afleiding of het opvangen van de weeën.

Na de bevalling zijn jullie meteen al met je baby thuis. De verloskundige en kraamverzorgster blijven na de bevalling nog een paar uur om je te helpen met de borstvoeding, de eerste controles uit te voeren en te helpen bij de eerste verzorging van jullie kind.

Nadeel van een thuisbevalling is dat áls de bevalling niet naar wens verloopt, het kan zijn dat je alsnog naar het ziekenhuis moet als je al weeën hebt. Gelukkig is dat moment vaak vroeg in de ontsluiting, wanneer de weeën nog niet zo hevig zijn. De meeste overdrachten naar het ziekenhuis verlopen overigens zonder spoed en dienen zich aan tijdens de eerste fase van de ontsluiting; je gaat dan gewoon met je eigen auto naar het ziekenhuis. Als de ontsluiting zonder complicaties verloopt, is er een grote kans op een veilige (thuis)bevalling. Om je een idee te geven: In 2015 werd 16% tijdens de ontsluiting overgedragen en 3% tijdens de uitdrijving. Het grootste percentage overdrachten tijdens de ontsluiting zit in het verzoek om pijnstilling. Na de geboorte van het kind werd 2 procent overgedragen

Een poliklinische bevalling wil zeggen dat je een zwangerschap zonder complicaties hebt gehad en je er zélf voor kiest om, onder begeleiding van je verloskundige, in het ziekenhuis te bevallen. Een verpleegkundige die op dat moment dienst heeft op de verloskamers assisteert bij de bevalling. Als de bevalling normaal verloopt mag je twee uur na de bevalling met je baby naar huis.

Zolang er geen medische indicatie is voor het ziekenhuis, moet je bij de meeste verzekeraars een eigen bijdrage betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van je aanvullende pakket. Sommige zwangeren voelen zich in het ziekenhuis veiliger en kunnen daardoor beter ontspannen.

Zijn er complicaties, dan ben je al in het ziekenhuis en hoef je niet alsnog vervoerd te worden. Een mogelijk nadeel van bevallen in het ziekenhuis is dat je pas naar het ziekenhuis gaat als je al flinke weeën hebt. Het vervoer naar het ziekenhuis kun je daardoor als vervelend ervaren. Ook kan het vervoer remmend op de weeën en de ontsluiting werken, waardoor de kans op overdrachten en ingrepen toeneemt. Een ander nadeel is dat je bevalt in een vreemde omgeving, waardoor je je soms afhankelijk voelt van anderen.

Indien je voor de bevalling een keer wilt kijken hoe een verloskamer eruit ziet, kun je gebruik maken van de kijkavonden in de ziekenhuizen. Voor meer informatie hierover kijk op de pagina ‘weblinks’. Voor de bevalling hoeven we geen verloskamer te reserveren, maar we bellen op het moment dat we naar het ziekenhuis gaan. Af en toe is er geen plaats in het ziekenhuis van jouw voorkeur en moeten we uitwijken naar een ander ziekenhuis.

Soms kun je niet kiezen omdat er een medische indicatie is om naar het ziekenhuis te gaan. In sommige situaties zal je eigen verloskundige de bevalling begeleiden en in andere gevallen een gynaecoloog. Voorbeelden van een medische indicatie, waarbij de verloskundige de bevalling begeleidt: als je bij een eerdere bevalling te veel bloed hebt verloren of als bij een eerdere bevalling de schouders van de baby zeer moeizaam geboren zijn. Voorbeelden van een medische indicatie, waarbij de gynaecoloog de bevalling leidt: een hoge bloeddruk, een groeiachterstand of een stuitligging.